Domov » Novice » Ptujska bolnišnica lani poslovala z izgubo

Ptujska bolnišnica lani poslovala z izgubo

Bolnica Ptuj - financna pomoc
19. to?k je vsebovala 4. redna seja sveta Zavoda Splošne bolnišnice doktorja Jožeta Potr?a Ptuj. Izstopajo?a to?ka je bila povezana s poslovanjem bolnišnice v letu 2013, ki po zaenkrat zabeleženih podatkih kaže izgubo v vrednosti skoraj 700 000 evrov, ki bi se lahko še pove?ala, saj bolnica Dav?ni upravi Republike Slovenije dolguje 550 000 evrov in dodatnih 400 000 evrov bo morala pla?ati še zaradi odpravljanja pla?nih nesorazmerij. Ob pla?ilu teh dveh postavk bo dejanska izguba še veliko višja in to bo zelo vplivalo na delovanje ptujske zdravstvene ustanove. Na stanje v Splošni bolnišnici doktorja Jožeta Potr?a Ptuj bo imel v prihodnosti velik vpliv tudi novi direktor. Pred kratkim je bil objavljen razpis za delavno mesto direktorja bolnice, ki se izte?e 18. januarja. Po tem datumu bo štiri?lanska strokovna komisija preverila vse poslane prijave in do 3. februarja bi naj bil izmed prijavljenih kandidatov izbran najprimernejši.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 18. januarja 2014.)

Na vrh