Dom upokojencev Ptuj je bil uspešen na razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – Petv
Domov » Novice » Dom upokojencev Ptuj je bil uspešen na razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Dom upokojencev Ptuj je bil uspešen na razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti


V petek, 8.11.2021, je bil na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavljen seznam prejemnikov sredstev v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo, v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 15 »REACT EU – ESRR«, iz katerega je razvidna višina dodeljenih sredstev izbranim prijaviteljem. Dom upokojencev Ptuj je s prijavljenim projektom »PRILAGODITEV OBSTOJEČE INFRASTRUKTURE DOMA UPOKOJENCEV PTUJ« (gradnja enote v Žabjaku) uspel pridobiti vsa zaprošena sredstva v višini 11.915.685,73 eurov s katerim bo odpravil vse tri in štiri posteljne sobe.

Ker potrebe po institucionalnem varstvu iz leta v leto rastejo, saj se prebivalstvo v Sloveniji stara, je bila s strani Doma upokojencev Ptuj že v letu 2019 načrtovana investicija v novo enoto Žabjak v Mestni občini Ptuj. V mesecu juniju je bil podpisan tripartitni sporazum med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Mestno občino Ptuj ter Domom upokojencev Ptuj. Dom upokojencev Ptuj se je na razpis »REACT EU – ESRR« prijavil v prvem prijavnem roku, v mesecu juliju 2021.

Mag. Vesna Šiplič Horvat, direktorica Doma upokojencev Ptuj: » V petek smo prejeli veselo novico s strani resornega ministrstva, da so nam bila odobrena vsa zaprošena sredstva v višini 11.915.000, kar dokazuje, da smo na pravi poti in da delamo dobro. Na tem mestu zahvala in pohvala vsem mojim sodelavcem, ki se vsak dan nesebično predajajo svojemu delu. Časovni tempo in stiska bosta relativno zelo velika, ampak mi verjamemo v uspeh. Trenutno so izdelani popisi za PZI, ravnokar pripravljamo razpis za izvajalca za gradbena in obrtniška dela. Predvideva se fazna gradnja, predvsem iz naslova že pridobljenih sredstev v letu 2020 za namene dnevnih in začasnih namestitev, saj mora biti ta del dokončan in tudi pridobljeno uporabno dovoljenje do decembra 2022, za sredstva iz naslova »React« pa je dokončni rok junij 2023.«

Po idejni zasnovi projekta bo objekt v Žabjaku zasnovan v obliki črke L. Meril bo 10.345 kvadratnih metrov. V enoti Žabjak bo prostora za 150 stanovalcev, od tega 20 za začasne namestitve do treh mesecev in 12 za dnevno varstvo. Približno polovica mest bo v enoposteljnih sobah, polovica pa v dvoposteljnih. Vrednost projekta po stalnih cenah znaša 16.700.000 EUR z DDV. V Domu upokojencev Ptuj so finančno konstrukcijo zaprli na način, ki ne bo vključevala kredita, ki bi obremenjeval sedanje in bodoče uporabnike njihovih storitev. Dom upokojencev Ptuj bo v novogradnjo Žabjak investiral okrog 3.364.000 EUR lastnih sredstev, preostanek bo pokrit delno s strani prejetih sredstev razpisa »REACT EU – ESRR« ter delno s strani strukturnih skladov, kjer je Dom upokojencev Ptuj že prejel 1.434.000 EUR za vzpostavitev dnevnih in začasnih nastanitev. Prejeta sredstva na razpisu »REACT EU – ESRR« upravičujejo sofinanciranje stroškov, ki bodo pri prijavitelju nastali v obdobju od 1. 2. 2020 do konca izvajanja sofinanciranih aktivnosti projekta, vendar ne kasneje kot do 30. 6. 2023.
(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 17. novembra 2021.)
Na vrh