Domov » Novice » Splošno » Dvig cene pomoči na domu

Dvig cene pomoči na domu

Kot smo že poro?ali, se je sofinanciranje zaposlitev pri izvajanju programa Pomo? na domu v okviru javnih razpisov Zavoda RS za zaposlovanje izvajalo in podaljševalo skoraj 10 let. Ker se je program zaklju?il to za uporabnike in ob?ine pomeni dvig cene. Preverjali smo za koliko. Na zadnji seji so svetnice in svetniki MO Ptuj sprejeli predlog soglasja k ceni storitve pomo?i na domu. Župani so pred tem o dvigu spregovorili že na kolegiju županov, a kot je bilo pri?akovati odzivi niso bili najbolj pozitivni. V drugih ob?inah bodo polovico cene storitve krile ob?ine, polovico pa uporabniki. Na Ptuju se za tako drasti?en ukrep niso odlo?ili. Cena storitve torej še vedno znaša 18 evrov, le da je moral uporabnik pred spremembo pla?ati 4 evre, ob?ina 9 evrov, država pa 5 evrov. Teh 5 evrov si bosta razdelila ob?ina in uporabnik, slednji bo pla?aj zraven še 2 evra, skupaj torej 6 evrov, ob?ina pa bo dodala še 3 evre, skupno torej 12 evrov. Višje cene pomenijo višjo obremenitev ob?inskega prora?una, kar pa v obstoje?em prora?unu ni bilo predvideno. Ptujski mestni svetniki so soglasje k ceni storitve pomo?i družini na domu sprejeli, nova višina cene efektivne ure in s tem višji znesek za uporabnike in ob?ine pa za?ne veljati 1. julija.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 30. junija 2011)

Na vrh