Domov » Novice » Energetska izkaznica za ptujsko Mestno hišo

Energetska izkaznica za ptujsko Mestno hišo

 

energetska izkaznica za ptujsko mestno hiso

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski u?inkovitosti stavbe in s priporo?ili za pove?anje energetske u?inkovitosti. Uvedba obvezne energetske izkaznice stavbe predstavlja zadnji korak prenosa Direktive EU o energetski u?inkovitosti stavb. Energetska izkaznica stavbe je obvezna pri prodaji stavbe ali njenega posameznega dela in pri oddaji v najem za obdobje enega leta ali ve?. Namesto izkaznice za posamezni del se lahko predloži izkaznica za celotno stavbo. Energetska izkaznica je namenjena predvsem kupcem, da se lahko še pred nakupom stavbe seznanijo z njeno energijsko u?inkovitostjo, kot tudi z možnimi ukrepi za pove?anje energijske u?inkovitosti. Prav tako je energetska izkaznica namenjena  najemojemalcem, da imajo informacijo o energetski u?inkovitosti stavbe (ali stanovanja). Pridobiti jo bomo morali samo v primeru prodaje ali oddaje v novi najem. Lastniki stavb, ki svojih nepremi?nin ne prodajajo ali ne oddajajo v najem, pa energetske izkaznice ne potrebujejo. Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela. Energetsko izkaznico je potrebno pridobiti tudi za vse nove stavbe in za vse javne stavbe s površino ve?jo od 500 m2 (od 9. julija 2015 bo ta površina 250 m2). Ptujska Mestna hiša je prva ob?inska mestna hiša v Sloveniji, ki je pridobila Energetsko izkaznico.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 8. marec 2014)

Na vrh