Domov » Novice » Splošno » Iz seje MS MO Ptuj

Iz seje MS MO Ptuj

V ponedeljek so se svetnice in svetniki MO Ptuj sestali na prvi seji letošnjega leta, ki je tekla gladko, brez ve?jih razprav. Nekaj ve? besed so namenili le pri sprejemanju osnutka Odloka o na?inu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toplotno in elektri?no energijo v objektu Ve?namenski športni center Ptuj. Do spremembe je prišlo saj so iz projekta izgradnje športne dvorane umaknili zasebnega investitorja. Po zakonodaji o javno zasebnem partnerstvu namre? ni možno ?rpati evropskih sredstev, zato so morali investicijo razdeliti na javni in zasebni del. Ker se bo investicija gradila s samo javnimi sredstvi, so morali izpad zasebnega nadomestiti. S podelitvijo koncesije želi MO dose?i bolj ekonomi?no in okolju prijaznejšo oskrbo objekta z energijo, obenem pa pridobiti dodaten priliv sredstev v prora?un, s katerimi bi bilo mogo?e financirati tudi samo izgradnjo objekta.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 26. januarja 2012)

Na vrh