Domov » Novice » Zabava » Projektni teden na Elektro in računalniški šoli

Projektni teden na Elektro in računalniški šoli

Na Elektro in ra?unalniški šoli Ptuj so med 16. in 20. januarjem izvedli projektni teden. Šlo je za projekt, v katerem so se ideje iz podro?ja tehnike povezale z umetnostjo. V prejšnjih letih so bili projektni tedni na Elektro in ra?unalniški šoli Ptuj namenjeni posameznim oddelkom, medtem ko so letos prvo leto v njih sodelovali vsi dijaki. Ti so se pod vodstvom u?iteljev, mentorjev in zunanjih sodelavcev spoznavali z najrazli?nejšimi dejavnostmi, ki so jih v filmsko predstavitev ujeli ?lani novinarske delavnice. Heterogene skupine dijakov so bile med seboj pomešane od prvega do ?etrtega letnika in so v projetnem tednu delovale v kar osemindvajsetih zanimivih delavnicah. Projektni teden na Elektro in ra?unalniški šoli Ptuj je dobro uspel in dijaki so se nau?ili marsi?esa novega.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 26. januarja 2012.)

Na vrh