Domov » Novice » Izgradnja kanalizacije poteka po terminskem planu

Izgradnja kanalizacije poteka po terminskem planu

Kanalizacijski sistem
Operacija Odvajanje in ?iš?enje odpadne vode na obmo?ju Ptujskega polja se deli na dva projekta. Prvi je izgradnja kanalizacijskega sistema 3 Bukovci – Formin in ?istilne naprave Formin, drugi pa je izgradnja kanalizacijskega sistema 5 v Mestni ob?ini Ptuj. Celotna vrednost investicije znaša približno trinajst milijonov evrov in dela izvaja Cestno podjetje Ptuj s svojimi podizvajalci od lanske jeseni. Do sedaj so v Mestni ob?ini Ptuj zgradili ve?ino kanalizacijskega sistema, ki bo v celoti zaklju?en prihodnje leto. Izgradnja poteka po za?rtanem terminskem planu in ve?ina del se bo v naslednjih mesecih odvijala na Grajeni. Cilj investicije je izgraditev infrastrukture za odvajanje in ?iš?enje odpadne vode, in sicer na obmo?jih, ki so v državnem programu opredeljena kot obmo?ja, ki morajo biti opremljena z ustreznim kanalizacijskim sistemom.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 21. novembra 2014.)

Na vrh