Domov » Novice » 20 let delovanja LAS za preprečevanje zasvojenosti v MO Ptuj

20 let delovanja LAS za preprečevanje zasvojenosti v MO Ptuj

20 let las

Župan MO Ptuj ?lane Lokalne akcijske skupine za prepre?evanje zasvojenosti imenuje vsaka tri leta. Njeni ?lani so predstavniki vzgojno izobraževalnih ustanov, zdravstvenega doma, lekarne in Centra interesnih dejavnosti.

Marija Vu?ak, predsednica, je poudarila, da je njihovo delovanje v osnovi preventivno. S svojimi aktivnostmi želijo spodbujati zdrav odnos do življenja. Prepovedi se ne po navadi ne obnesejo. Ne jemlji drog, lahko povzro?i nasprotni u?inek in ve?je zanimanje mladih za nekaj kar se ne sme.

Poskus ustvarjanja dobrih pogojev osebnostnega razvoja vse od mal?kov do mladostnikov je bil pilotski program Brez megle v glavi. V štirih letih so na Ptuju izvedli okoli 900 študijskih ur, na katerih so preko izkustvenih delavnic poskušali z u?enci in dijaki oblikovati njihove osebnosti. Po štirih letih so bili rezultati odli?ni. Tudi do 70 odstotkov izboljšan u?ni uspeh, izboljšano vedenje.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 21. novembra 2014)

Na vrh