Izzivi socialnega podjetništva – Petv
Domov » Novice » Izzivi socialnega podjetništva

Izzivi socialnega podjetništva

soc podj

Socialni demokrati Ptuj so v sodelovanju z MO Ptuj in ZRS Bistra Ptuj organizirali posvet o socialnem podjetništvu. Zakon o socialnem podjetništvu je bil sprejet leta 2011, leta 2012 je stopil v veljavo, leta 2013, ko je prisegla ministrica Kopa? Mrakova pa so si zadali cilj, da zakonu dajo ve?jo veljajo in ga javno bolj izpostavijo. Socialno podjetništvo ni zgolj zaposlovanje ranljivejših skupin, je na?in poslovanja, ustvarjanje dodane vrednosti po demokrati?nih na?elih in na?elih neprofitnosti. Socialno podjetništvo kot izziv v gospodarski krizi bo moralo odgovore iskati na podro?jih, ki te potenciale imajo. Predsednica Slovenskega foruma socialnega podjetništva je opozorila na kompetence zaposlenih na ministrstvih, zavodih, javnih zavodih, saj je pomembno da to podro?je poznajo, zato da znajo posamezne programe in ukrepe pravilno peljati. Lužar Šajtova je na to opozorila ne v kriti?nem smislu, temve? zgolj zaradi izboljšav pri ?rpanju evropskih sredstev. Poudarila je tudi vzpostavitev in delovanje podpornega okolja na lokalni ravni s podporo nacionalne ravni. V okviru posveta so se kot primeri dobrih praks predstavili tudi predstavniki socialnih podjetij in sicer iz Zadruge Mozaik generacij, Zadruge Dobrina in Zadruga KonopKo.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 15. aprila 2015.)

Na vrh