Domov » Novice » Javne službe Ptuj pričele z upravljanjem večstanovanjskih stavb

Javne službe Ptuj pričele z upravljanjem večstanovanjskih stavb

Bloki na Ptuju
V Javnih službah Ptuj so se odlo?ili, da pri?nejo z novo dejavnostjo, saj bodo kmalu vzpostavili sistem upravljanja ve?stanovanjskih stavb. Njihova želja je, da bodo postali dobri upravljalci, ki bo u?inkovito na ve?jih podro?jih zastopal lastnike stanovanj. Po mnenju bodo?ega novega upravnika njihovo delo ne bo temeljilo le na najnujnejših zadevah, ki jih narekuje zakonodaja, ampak se bodo trudili s projektnim vodenjem in upravljanjem stavb. S tem bodo lastnikom v ve?stanovanjskih stavbah prav gotovo na daljši rok prihranili veliko denarja in jim bodo omogo?ili tudi celovitejše storitve. Za ve? informacij o novem upravitelju v ve?stanovanjskih stavb na Ptuju ali za zbor etažnih lastnikov lahko pokli?ete na telefonsko številko 02 620 73 51 ali pišete na elektronski naslov info@js-ptuj.si.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 12. oktobra 2013.)

Na vrh