Domov » Novice » Javni razpis za dodelitev najemniških neprofitnih stanovanj

Javni razpis za dodelitev najemniških neprofitnih stanovanj

razpis za neprofitna stanovanja

Mestna ob?ina Ptuj vsaki dve leti pripravi javni razpis za dodelitev najemniških neprofitnih stanovanj. Tokratni je bil v Uradnem vestniku ob?ine objavljen 21. decembra 2012. Na razpis za neprofitna stanovanja v lasti MO Ptuj se lahko prijavijo vsi ob?ani MO Ptuj, ki zadoš?ajo kriterijem glede prihodkov in ostalim razpisnim pogojem. Prosilci so upravi?eni do dodelitve neprofitnega stanovanja, ?e dohodki njihovih gospodinjstev v koledarskem letu pred letom razpisa niso presegali zgornje meje, dolo?ene v odstotkih od povpre?ne neto pla?e v državi – ta je v navedenem obdobju znašala 987,39 EUR. Vse ostale razpisne pogoje boste našli v Uradnem vestniku MO Ptuj. Vsem zainteresiranim pa še informacija, da je rok za oddajo vlog, ki jih lahko dobite v sprejemni pisarni MO in na spletni strani www.ptuj.si, do konca tega meseca. Seznam upravi?encev, uvrš?enih na prednostno listo, bo javno objavljen na enak na?in kot razpis, torej v ob?inskem Uradnem vestniku.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 3. januarja 2013.)

Na vrh