Domov » Novice » Kako zagotoviti več zelenih površin v mestih in občinskih središčih?

Kako zagotoviti več zelenih površin v mestih in občinskih središčih?


ZRS Bistra Ptuj je pred dnevi v prostorih Stare steklarske, Mladinsko kulturni center Ptuj, izvedlo delavnico z naslovom »Kako zagotoviti več zelenih površin v mestih in občinskih središčih?«, ki je potekala v okviru projekta GreenScape CE, Interreg CENTRAL EUROPE.

Splošni cilj projekta je postaviti temelje za integracijo zelene infrastrukture v sivo v mestnih območjih in tako prispevati k podnebno varnejšemu krajinskemu in urbanističnemu načrtovanju.

Cilj delavnice je bil okrepiti zmogljivosti mest in občin pri pripravi projektov trajnostnega urbanega razvoja, ki vključujejo na naravi temelječe rešitve in zeleno infrastrukturo. Pilotno mesto je prav Ptuj.

Mestne zelene površine, kot so parki, vrtovi, obvodne ureditve, mestni gozdovi in zelene strehe so pomembna zelena infrastruktura mesta: izboljšujejo kakovost zraka, blažijo učinek mestnega toplotnega otoka, povečujejo biotsko raznovrstnost in prebivalcem ponujajo možnosti za rekreacijo in sprostitev. Pomembna tema na delavnici je bila financiranje tovrstnih projektov. Evropska unija spodbuja implementacijo zelene infrastrukture v sivo. V projektu sodeluje 12 partnerjev in 21 podpornih partnerjev iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Madžarske, Avstrije in Poljske.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 21. februarja 2024.)

Na vrh