Domov » Novice » Leto dni od katastrofalnih poplav

Leto dni od katastrofalnih poplav

Leto dni po poplavah
Leto dni mineva od katastrofalnih poplav, ko se je reka Drava 5. novembra 2012 najprej za?ela pri nas razlivati v Zlatoli?ju, nato pa je svojo mo? pokazala na širšem podro?ju Spodnjega Podravja. Razlita voda je povzro?ila na našem obmo?ju velikansko škodo in posledice le te še zdale? niso v celoti odpravljene. Skozi celo leto so potekale dolo?ene sanacijske aktivnosti. V za?etku leta je bila ustanovljena tudi posebna avstrijsko – slovenska strokovna komisija, ki je preverjala vzroke, da je prišlo do poplav. Po ugotovitvah meddržavne komisije bodo oškodovanci po poplavah vložili individualne in skupinske tožbe proti podjetju Verbund, ki upravlja z avstrijskimi hidroelektrarnami na Dravi.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 5. novembra 2013.)

Na vrh