Domov » Novice » Usposabljanje za brezposelne v kulinariki in strežbi

Usposabljanje za brezposelne v kulinariki in strežbi

kulinarika in strezba

Obmo?na služba Ptuj ZRSZ ter Medpodjetniški izobraževalni center Šolskega centra Ptuj izvajata programe usposabljanj za brezposelne osebe. V tokratni kroniki vam predstavljamo program usposabljanja iz kulinarike in strežbe. Program usposabljanj za brezposelne obsega 110 do 120 ur, pri ?emer je do najve? 40 ur teoreti?nega usposabljanja, ostalo pa prakti?no. Na usposabljanju iz kulinarike in strežbe so se udeleženci urili v osnovah kuhanja predvsem jedi, ki so zna?ilne za ta ?as. Tokratno delavnico je obiskovalo 10 udeležencev, prejšnjo 7, skratka zanimanje za nova znanja in veš?ine je, z željo seveda, da bi ali ?im prej našli delo ali pa se preizkusili v ?em novem. Kandidati bodo prejeli dovolj teoreti?nega in prakti?nega znanja, da bi lahko iskali delo v obliki pomo?i pri strežbi, v kakšnih manjših gostilnah, turisti?nih kmetijah, ipd. Po zaklju?ku bodo kandidati morali narediti nek prakti?en izdelek, ki je pogoj za prejem potrdila, da so usposabljanje opravili. In morda se bo prav komu od teh odprla kakšna nova pot v življenju, ki bi sicer ostala zaprta.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 5. novembra 2013.)

Na vrh