Domov » Novice » Splošno » Ločevanje bioloških odpadkov

Ločevanje bioloških odpadkov

Po enoletnem prehodnem obdobju je 1. julija za?ela veljati uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom. Tako so od petka naprej obvezni rjavi zabojniki za biološke odpadke, V lo?eno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov pa je bilo sicer že leta 2010 vklju?enih 114 ob?in in 37 od 60 izvajalcev javnih služb. Na Ptuju so do sedaj Javne službe že razdelile nekaj zabojnikov za lo?eno zbiranje tovrstnih odpadkov, direktor Alen Hodnik pa apelira na vse zainteresirane, da si zabojnike naro?ijo ?imprej. Glede cen odvoza in predelave biološko razgradljivih odpadkov je Hodnik dejal, da je metodologija oblikovanja cen v medresorski obravnavi, cene pa so že dalj ?asa zamrznjene. Do usklajevanja cen bi naj prišlo letos jeseni, ampak gospodinjstva imajo nekaj maneverskega prostora, saj ?e bodo poskrbela za kompostiranje, se jim odvoz bioloških odpadkov ne sme dodatno zara?unati. In še namig, pri biološko razgradljivih odpadkih lo?imo kuhinjske odpadke iz gospodinjstva, zeleni vrtni odpad ter odpadke, ki nastanejo v gostinstvu.

Na vrh