Domov » Novice » Majska seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

Majska seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj


Svetniki in svetnice Mestne občine Ptuj so se popoldan sešli na 16. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj. Na njej so obravnavali osem točk dnevnega reda. Svetniki so na seji potrdili Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom stavb za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja,  Predlog Sklepa o izdaji soglasja k vrsti in številu oddelkov ter številu otrok v oddelkih v Vrtcu Ptuj za šolsko leto 2024/2025, Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Ptuj za šolsko leto 2024/2025, Sklep o soglasju k Statutu zavoda »Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje, Zavod za promocijo in pospeševanje trajnostnega energetskega razvoja, Sklep o dopolnitvah in spremembah Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ptuj za leto 2024.

Pod točko pobude in vprašanja sta bili podani še informaciji o Skupni premoženjski bilanci Mestne občine Ptuj na dan 31.12. 2023 ter Dokončnem poročilu Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj o izvedbi nadzora Pregled poslovanja podjetja Javne službe Ptuj, d.o.o. (distribucija toplote).

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 22. maja 2024.)

Na vrh