Domov » Novice » Mesec boja proti zasvojenosti

Mesec boja proti zasvojenosti

Zasvojenosti je veliko vrst, vsem pa je skupno to, da je z njimi težko kar tako prenehati. Mesec november je zato posve?en osveš?anju javnosti o tej problematiki. Tiso?letja nazaj se moramo vrniti v zgodovino, ko je ?lovek našel substance in dejavnike, zaradi katerih je postal odvisen. V prvi vrsti moramo lo?iti med odvisnostjo in zasvojenostjo. Vse se za?ne pri vzgoji in se nadaljuje z okoljem, v katerem mladostnik odraš?a. ?e je le-to tvegano, je verjetnost, da mladostnik poseže po prepovedanem, toliko ve?ja. Kot družbeno odgovorna bitja smo dolžni spremljati, kaj se v naši okolici dogaja in pomagati po najboljših mo?eh. Tam, kjer še ni prepozno, opozarjajmo, sicer pa prisluhnimo in pomagajmo. Odvisniki potrebujejo pomo? bližnjih in okolice. Osvoboditi se neke odvisnosti namre? ni nekaj, kar bi lahko zmogel odvisnik sam.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 13. novembra 2012.)

Na vrh