Domov » Novice » Mestna občina Ptuj je s strani programa Načrt za okrevanje in odpornost prejela sofinanciranje za izgradnjo 3.751,12 m kanalizacije z dvema črpališčema

Mestna občina Ptuj je s strani programa Načrt za okrevanje in odpornost prejela sofinanciranje za izgradnjo 3.751,12 m kanalizacije z dvema črpališčema


Mestna občina Ptuj nadaljuje z izvajanjem projekta, ki vključujejo ukrepe, ki so nadgradnja in nadaljevanje predhodnih projektov »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Drave na območju Mestne občine Ptuj«, sofinanciranih iz evropske kohezijske politike. V okviru projekta se izvaja investicija v dograditev javne kanalizacije na območju Sodnice – Suha veja, Grajena ter Mestni vrh. Do dokončanja projekta je potrebno izvesti še 2095 m kanalizacije, od tega v aglomeraciji Mestni vrh 210 m, v aglomeraciji Grajena pa 1885

Investicija se bo izvajala do konca leta 2025. Samo z izvedbo kanalov, ki so upravičen strošek investicije bo priključenih 190 objektov.

Projekt je v višini 60% financiran s strani nacionalnega programa Načrt za okrevanje in odpornost, 40% oz. preostanek upravičenih in neupravičene stroškov investicije krije Mestna občina Ptuj.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 24. novembra 2023.)

Na vrh