Domov » Novice » Projekt zaDravo

Projekt zaDravo


Reka Drava je s svojim porečjem naravni biser tako za naravovarstvenike, ljubitelje narave kot bežne obiskovalce. Doprinos k varstvu okolja in narave ob in na reki Dravi ter njene poplavne varnosti so tudi aktivnosti projekta zaDravo, v katerem sodeluje ZRS Bistra Ptuj. Rezultate dela na projektu so predstavili pred dnevi.

Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor (RRA Podravje – Maribor) se kot vodilni partner projekta zaDravo skupaj z Direkcijo RS za vode, Zavodom RS za varstvo narave, ZRS Bistro Ptuj ter občinami Duplek, Starše in Središče ob Dravi ponosno ozira na rezultate skupnega štiriletnega projekta. Ti so bili na območju Natura 2000 Drava, ki se razteza od Limbuškega nabrežja do Središča ob Dravi, usmerjeni v ohranjanje narave in dvig kakovosti življenja v Dravskem obrečnem prostoru tako za ogrožene živalske in rastlinske vrste kot tudi za človeka.

V okviru ZRS Bistra Ptuj so z ustrezno obnovo zaraščenih površin in večletnim vzdrževanjem travišč obnovili šest hektarjev suhih travnikov na območju Krajinskega parka Šturmovec. V projektu vzpostavljajo habitatni tip, po katerem je poznana pokrajina Šturmovcev in jo zaznamujejo mogočni beli topoli in pestri ekstenzivni travniki, na katerih med drugim cvetijo redke divje rastoče orhideje ali kukavičevke. V posrednih aktivnostih projekta se je izvedla aktivnost ureditve učne poti Šturmovci, ki obsega ureditve dela poti, utrditve tal, nabavo in montažo osnovnih usmerjevalnih, obveščevalnih in interpretacijskih tabel, zunanjih interaktivnih interpretacijskih enot, razgledišč in elementov za počitek.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 24. novembra 2023.)

Na vrh