Domov » Novice » Mlajša ekipa Civilne zaščite MO Ptuj osvojila 2. mesto

Mlajša ekipa Civilne zaščite MO Ptuj osvojila 2. mesto

Prejšnjo soboto je v Ljubljani potekalo 18. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomo?i Civilne zaš?ite in Rde?ega križa, ki se ga je udeležila tudi mlajša ekipa Civilne zaš?ite MO Ptuj. Državno preverjanje jim je prineslo 2. mesto, kar je izjemen rezultat, na katerega so ponosni vsi, ki so se z mladimi pripravljali in jih pri njihovem delu spremljali. Izjemnega pomena so tu tudi starejši ?lani ekip, ki so že tekmovale. Rezultati so plod intenzivnega dela mentorice in ekipe, ki je v ?asu priprav na državno preverjanje rešila veliko število situacij in oskrbela nešteto poškodovancev. Vse premalo se zavedamo pomena znanja in izkušenj, ki ji imajo ?lani ekip prve pomo?i. To je namre? znanje, ki rešuje življenja, kar so v preteklosti na terenu že dokazali.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 16. oktobra 2012.)

Na vrh