Domov » Novice » Moja dežela – lepa in gostoljubna 2014

Moja dežela – lepa in gostoljubna 2014

Turisticno priznanje za Ptuj
23. leto zapored je Turisti?na zveza Slovenije izvedla tekmovanje na podro?ju turizma, urejanja in varstva okolja Moja dežela – lepa in gostoljubna 2014. V minulih letih je Ptuj bil uvrš?en med zdraviliška mesta, medtem ko so letos prvi? tekmovali med srednje velikimi mesti s pet do dvajset tiso? prebivalci in je v tej kategoriji osvojil prvo mesto. Dosežen rezultat v sklopu akcije Moja dežela – lepa in gostoljubna 2014 predstavlja veliko spodbudo za nadaljevanje vseh tistih aktivnosti, ki bodo naše mesto naredile še prijaznejše za ob?ane in turiste.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 28. oktobra 2014.)

Na vrh