Domov » Novice » Preventiva pri gripi in prehladih

Preventiva pri gripi in prehladih

gripa in prehlad

Hladnejši del leta prinese tudi ve?jo dovzetnost za gripe in prehlade. Oboje nas lahko položi v posteljo, ?eprav je gripa lahko tudi smrtno nevarna. Gripa je nalezljiva in pogosta okužba dihalnih poti, ki jo povzro?a virus gripe, prehlad pa povzro?ajo razli?ne vrste virusov. Veliko lahko preventivno storimo s tem, da zavarujemo svoje telo. Strokovnjaki zato priporo?ajo zdrav življenjski slog, veliko gibanja, zdravo prehrano, ki naj vsebuje veliko vitaminov. ?e smo se že okužili in zboleli, lahko lažje simptome odpravimo s samozdravljenjem, z raznimi pripravki, ?aji, ki jim dodamo limono, pripravimo si lahko tudi kopeli z aromati?nimi olji, ipd. Vse preve?krat pa pozabimo tudi na tiste klasi?ne preventivne ukrepe – izogibanje prostorom, v katerih se zadržuje veliko ljudi, od bolnih se odmaknemo vsaj meter stran, pazimo, da ne kihamo in kašljamo v druge in da stopimo stran, ?e drugi kihajo in kašljajo v nas, pogosto si umivajmo roke in jih razkužujmo. Pred gripo in prehladom se bomo najbolj u?inkovito obranili z okrepljenim imunskim sistemom, zato velja priporo?ilo zdravnikov in farmacevtov o zdravem na?inu življenja, gibanju ter izogibanju nezdravim razvadam.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 28. oktobra 2014.)

Na vrh