Domov » Novice » Na Dravi se je po poplavah nagnil visoko napetostni daljnovod

Na Dravi se je po poplavah nagnil visoko napetostni daljnovod

Elektrika Drava
V ?asu po poplavah se je na za?etku umetnega jezera reke Drave nevarno nagnil visoko napetostni daljnovod, zaradi ?esar so elektri?ne žice sedaj že nekaj ?asa v vodi. Trenutno situacijo nam je v pisni obliki pojasnil direktor Podro?ja za infrastrukturo prenosnega omrežja v družbi ELES magister Marko Hrast:“V Elektro Slovenija trenutno za ponovno normalno prenašanje elektri?ne energije po poškodovanju visoko napetostnega daljnovoda ?ez reko Dravo na za?etku umetnega jezera reke Drave izdelujejo štiri idejne rešitve. Te so povezane z raziskavami, kot so hidrologija, geologija in podobno. Idejne rešitve morajo vsebovati izsledke raziskav, zato bo trajalo še nekaj ?asa, preden bodo nastalo situacijo sanirali. Sam steber z žicami ni nevaren, saj ni pod napetostjo. Trenutno pa izdelujejo idejne rešitve, kako bo sploh v bodo?e ta daljnovod konfiguriran. Za napajanje mesta Ptuja trenutna situacija, ne pomeni ni? slabega. Samo mesto in njegova okolica je sedaj normalno napajana z elektri?no energijo, saj sta obe Razdelilni transformatorski postaji napajani z druge strani.“

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 12. januarja 2013.)

Na vrh