Domov » Novice » Na izredni seji potrdili projekt Revitalizacije Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami

Na izredni seji potrdili projekt Revitalizacije Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami


V prostorih velike sejne sobe v Mestni hiši je potekala 5. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj v tem mandatu. Izredna seja je bila sklicana s tremi točkami dnevnega reda: Predlogom Sklepa o potrditvi Predinvesticijske zasnove (PIZ) “Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami”, ter Predlogoma Sklepov o potrditvi Investicijskega programa (IP) “Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami” ter spremembe Načrta razvojnega programa (NRP) “Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami”, ki so na seji bile tudi potrjene.

Iz k predlogom priložene dokumentacije je razvidno, da želi Mestna občina Ptuj z revitalizacijo objekta Stare steklarske zagotoviti vadbo in produkcijo kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve), ki jih pripravljajo in izvajajo nevladne organizacije in samozaposleni v kulturi na neprofiten način. Prostori bodo namenjeni tudi za izvajanje skupnih programov deležnikov na področju kulture, izobraževanja in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, predvsem izobraževanje mladih z namenom razvoja in uresničevanja nacionalnega potenciala ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Investicija bo poleg aktivne izrabe prostora v središču mesta in prenove urbane stavbne dediščine zagotovila tudi vzpostavitev novih kulturnih programov, tesnejšo povezanost z obstoječimi kulturnimi dejavnostmi in profesionalnimi kulturnimi ustanovami v mestu ter z organizatorji festivalov.

Z obnovo Vrazovega trga in pripadajočih ulic želi Mestna občina Ptuj infrastrukturno urediti javne površine, ki bodo funkcionalnejše in posledično bolj privlačne za prebivalce in obiskovalce.

Ocenjena vrednost celotnega projekta od projektne dokumentacije do izvedbe, nadzora in informiranja je dobrih 4 milijone 900 tisoč EUR z DDV. Naložbo bosta sofinancirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Po razdelitvi bo sofinanciranje potekalo po naslednjem ključu:

– Evropski sklad za regionalni razvoj: 2.156.689,86 EUR
– Ministrstvo za okolje in prostor: 539.172,46 EUR
– Lastna sredstva: 2.224.407,61 EUR

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 14. maja 2021.)

Na vrh