Domov » Novice » Novi člani Sveta zavoda Doma upokojencev Ptuj

Novi člani Sveta zavoda Doma upokojencev Ptuj


V sredo je potekal Svet zavoda Doma upokojencev Ptuj, na katerem so v prvi vrsti potrjevali mandate novim članom sveta zavoda. Predstavnike v svetu zavoda imajo država, zaposleni, oskrbovanci in lokalna skupnost. Za mandatno dobo štirih let je 21. aprila Vlada Republike Slovenije kot predstavnike ustanovitelja imenovala Borisa Kmetca, Simono Lacko in Katjo Svenšek kot člane, ki so bili v svetu zavoda že od konca preteklega leta. Namesto Igorja Kopšeta in Milana Klemenca pa bosta interese države zastopala Mojca Mak in Dušan Gvozdič. Zaposlene bosta v svetu zavoda predstavljala Mitja Lešnik in Metka Bolcar, oskrbovance dr. Ljubica Šuligoj, lokalno skupnost pa namesto Rozalije Ojsteršek Milan Klemenc.

V nadaljevanju seje so nadzorniki potrjevali novelacijo dokumentacije za enoto Žabjak, rebalans finančnega načrta in programa dela za leto 2021 ter cenike storitev, ki nimajo značaja socialno varstvenih storitev.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 14. maja 2021.)

Na vrh