Domov » Novice » Na obisku v ptujskem Sončku

Na obisku v ptujskem Sončku

Dan odprtih vrat VDC Soncek Ptuj

Letošnji svetovni dan cerebralne paralize je potekal pod geslom Zaživimo skupaj in je poudarjal pravico, da bolniki s to boleznijo zaživijo enakovredno življenje v skupnosti. V Varstveno delovnem centru Son?ek Ptuj so v goste povabili prijatelje iz Sožitja in Osnovne šole doktorja Ljudevita Pivka. Za nepozaben dan je poskrbel igralec Tadej Toš.

V ptujski enoti Son?ka se trudijo v ?im ve?ji meri vklju?evati v družbeno življenje mesta in okolice. Veliko sodelujejo s sorodnimi organizacijami ter se udeležujejo razli?nih prireditev. Uporabnik pa s pomo?jo strokovnih sodelavcev izdelke, ki jih ustvarijo, velikokrat prodajajo na stojnicah. ?as, ki ga uporabniki preživijo v delovni enoti Son?ka in podobnih organizacijah je tudi deloven. Zato je bilo druženje in obisk Tadeja Toša za vse odli?na sprostitev.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, ne 11. oktobra 2014)

Na vrh