Napoved decembrske seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj – Petv
Domov » Novice » Napoved decembrske seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

Napoved decembrske seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj


V ponedeljek bo potekala še zadnja seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, na kateri bodo svetniki razpravljali v 17. točkah dnevnega reda. Po potrjevanju zapisnikov zadnje seje bodo v točkah dnevnega reda svetniki med drugim sprejemali: Spremembe in dopolnitve odlokov o ustanovitvi nekaterih javnih zavodov ter kategorizaciji občinskih cest, Predlog Sklepa o soglasju k spremembi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter povezanih storitev, Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun uporabnin in občinskih taks v Mestni občini Ptuj, Letni program dejavnosti gospodarskih javnih služb podjetja Javne službe Ptuj d.o.o. za leto 2022 in potrditev Letnega programa športa v Mestni občini Ptuj za leto 2022. Do konca seje se bodo svetniki lotili še nepremičnin ter poročil v ptujskih javnih zavodih.

Premiero posnetka celotne seje si boste lahko na Ptujski televiziji PeTV ogledali v ponedeljek, 20. decembra, ob 20. uri.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 17. decembra 2021.)

Na vrh