Domov » Novice » Napoved majske seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

Napoved majske seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj


V ponedeljek bo v veliki sejni sobi Mestne hiše ob 15. uri potekala 16. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj. Tokratna seja vsebuje osem točk dnevnega reda. Svetniki bodo na seji obravnavali Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom stavb za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja, Predlog sklepa o izdaji soglasja k vrsti in številu oddelkov ter številu otrok v oddelkih v Vrtcu Ptuj za šolsko leto 2024/2025,  Predlog sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Ptuj za šolsko leto 2024/2025, predlog sklepa o soglasju k Statutu zavoda »Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje, Zavod za promocijo in pospeševanje trajnostnega energetskega razvoja, Predlog sklepa o dopolnitvah in spremembah Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ptuj za leto 2024.

Pod točko pobude in vprašanja bosta podani še informaciji o Skupni premoženjski bilanci Mestne občine Ptuj na dan 31. 12. 2023 ter Dokončnem poročilu Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj o izvedbi nadzora Pregled poslovanja podjetja Javne službe Ptuj, d.o.o. (distribucija toplote)

Posnetek celotne seje si boste lahko ogledali na naši televiziji v ponedeljek, 20. maja 2024 ob 20. uri.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 17. maja 2024.)

Na vrh