Domov » Novice » Nov način oddaje odpadkov na zbirnem centru Gajke

Nov način oddaje odpadkov na zbirnem centru Gajke


S pričetkom preteklega meseca je v veljavi nov način oddaje odpadkov na zbirnem centru Gajke za občane MO Ptuj ali občine Dornava.

Nov način oddaje Ukinja se količina brezplačno pripeljanih odpadkov, ki je znašala 0,5 m3, nadomesti pa jo količina 130 kg oddanih odpadkov na gospodinjstvo.

V zbirnem centru je mogoča brezplačna oddaja določenih vrst komunalnih odpadkov mogoča samo s predložitvijo položnice ali drugega dokazila o vključenosti v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Mestne občine Ptuj ali občine Dornava. V nasprotnem primeru se oddaja odpadkov zaračuna v skladu s cenikom. Manjši pravni subjekti, ki so vključeni v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki, oddajo odpadkov plačajo v skladu s cenikom.

 Uporabnik storitev ravnanja s komunalnimi odpadki lahko v zbirnem centru letno brez dodatnega plačila odda do 130 kg ločeno zbranih frakcij, gradbenih odpadkov in BIO odpadkov. Prav tako brezplačno sprejemajo do 8 avtomobilskih gum, kovine ter velike gospodinjske aparate. Če količine presegajo prej navedene, se poravnajo v skladu s cenikom. V količino 130 kg se ne šteje pripeljani papir in karton, mešana embalaža in embalažno steklo (steklenice). Prav tako se med 130 kg ne štejejo Elektronska oprema in pripeljani azbest, ki ga mora uporabnik pripeljati na paleti, zavito v folijo. Količino azbesta uporabnik plača posebej, v skladu s cenikom izvajalca javne službe.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 1. marca 2024.)

Na vrh