Domov » Novice » November – mesec boja proti odvisnosti

November – mesec boja proti odvisnosti

odvisnost

Odvisnosti je veliko vrst, od prepovedanih drog, kajenja, alkoholizma, hrane, interneta, ra?unalniških iger, iger na sre?o, vsem pa je skupno to, da se jih težko odvadimo. Mesec november je posve?en osveš?anju javnosti o problematiki odvisnosti. Že tiso?letja nazaj je ?lovek našel substance in dejavnike, ki povzro?ajo odvisnost. Neprimerna vzgoja, tvegano okolje verjetnost, da bo nekdo posegel po prepovedanih substancah, še pove?ujeta. ?eprav v ospredje dajemo prepovedane droge, najve? družbene škode povzro?ata kajenje in alkoholizem, vse pogostejše pa so tudi odvisnosti od hrane ter interneta in ra?unalniških iger. Že tako ljudje težko govorimo o svojim motnjah, pri odvisnostih si še posebej zatiskamo o?i, saj s tem, kar po?nemo, ne želimo prekiniti. Najpomembneje je, da odvisnost prepoznamo, se z njo soo?imo, poiš?emo pomo?, predvsem pa da se soo?imo sami s sabo in naredimo korak k prenehanju.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 12. novembra 2013.)

Na vrh