Domov » Novice » Novo javno povabilo za javna dela v letu 2015

Novo javno povabilo za javna dela v letu 2015

jd

Zaradi težav v delovanju informacijskega sistema za sprejem in obdelavo vlog je bilo javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2015, ki je bilo objavljeno konec novembra, razveljavljeno. V za?etku decembra je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje objavil novo povabilo. Za programe javnih del bo v prihodnjem letu na voljo okrog 21,6 milijona evrov, v javna dela pa naj bi vklju?ili predvidoma 4000 brezposelnih oseb. Javna dela so namenjena dolgotrajno brezposelnim osebam – osebam, ki so na ZRSZ prijavljene dlje kot 12 mesecev, prednost pa imajo osebe, ki so prijavljene dlje ?asa, so prejemniki denarnih nadomestil ali pa se niso bile vklju?ene v programe aktivne politike zaposlovanja. V primerjavi s predhodnimi leti ni nekih konkretnejših vsebinskih sprememb, je pa nekaj novosti. Katalog programov javnih del in obrazci za prijavo so bili v ve?jem obsegu objavljeni že pred samim javnim povabilom, z namenom, da se izvajalci že lahko prijavijo, si pogledajo vsebine. Na ravni države je razpoložljivih sredstev letos precej manj, za OS Ptuj je namenjenih 648.000€. Na zavodu si še obetajo, da bo v prvi polovici naslednjega leta objavljen 2. del povabila Javna dela 2015, v vsaj podobni, ali pa celo nekoliko višji višini sredstev. Javno povabilo bo odprto do porabe sredstev, a najdlje do 7. oktobra 2015.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 18. decembra 2014.)

 

Na vrh