Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Občina Hajdina – Petv
Domov » Novice » Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Občina Hajdina

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Občina Hajdina


Na sedežu občine Hajdina so pretekli petek podrobneje predstavili projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Občina Hajdina«.

Projekt, eden večjih v zadnjih letih v občini Hajdina, obsega izgradnjo sekundarnih odcepov kanalizacije v aglomeraciji Hajdoše ID 16145, in sicer na območju naselij Slovenja vas, Hajdoše in Skorba. Namen investicije je izgradnja komunalne infrastrukture za odvajanje odpadne vode v skladu s slovensko in EU zakonodajo s ciljem varovanja in zaščite vodnih virov in zmanjšanja vplivov na okolje. Gre za območje, ki je v državnem programu opredeljeno kot območje, ki mora biti opremljeno s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami, tehničnimi in okoljskimi standardi.

Pogodbena vrednost znaša 935.176,04 EUR brez DDV. Rok dokončanja del je predviden v novembru 2022. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija v višini 78.710,00 EUR in Evropska unija iz Kohezijskega sklada v višini 446.020,00 EUR.

Izbran je bil izvajalec IMP. D.D., v skupnem nastopu s partnerjem V3, gradnja in inženiring d.o.o.,

Po zaključku projekta se bo torej omogočila priključitev na sistem kanalizacije Hajdina 336im občanom, prav tako se bo omogočila priključitev 43 nezazidanih gradbenih parcel.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 9. marca 2022.)

Na vrh