Domov » Novice » Pobuda o sanaciji neustreznih klančin

Pobuda o sanaciji neustreznih klančin

Na zadnji seji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne ob?ine Ptuj so ?lani spregovorili tudi o tem, kako varni so v cestnem prometu invalidi in kakšne so klan?ine na ptujskem. Ne le invalidi, tudi starejši, uporabljajo za gibanje razne pripomo?ke, ki jim omogo?ajo ali pa lajšajo premikanje. Klan?ine, ?e niso primerno zgrajene, pa lahko predstavljajo veliko težavo. V zvezi s tem je že bila dana pobuda svetnice Doklove, ki so jo obravnavali tudi mestni svetniki, zastavila pa se je še nekoliko širše. Vsi omenjeni predlogi so se na seji SPVCP potrdili, v prihodnje pa se bo pri pristojnih službah spremljala njihova realizacija. Klan?in, ki predstavljajo ovire invalidom in starejšim, je na Ptuju kar nekaj. Tisti, ki lahko brezskrbno hodimo, jih morda ne opazimo, niti predstavljati pa si ne moremo, kako je tistim, ki tega ne zmorejo.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 18. oktobra 2012.)

Na vrh