Domov » Novice » Splošno » Pobuda svetnice Fartekove

Pobuda svetnice Fartekove

Na zadnji seji Mestnega sveta MO Ptuj je svetnica Silva Fartek dala pisno pobudo v zvezi z zbiranjem in odvozom odpadkov. Po mnenju svetnice Fartekove se veliko ob?anov ne strinja z novim na?inom zbiranja odpadkov in termini odvoza. Kar se lo?evanja plo?evink in plastike v rumene vre?e ti?e, direktor Javnih služb odgovarja, da se to, kar se zbere pri gospodinjstvih potem lo?uje še v sortirnici na centru za ravnanje z odpadki. V posodo za ostale odpadke sodijo tudi plenice, zato bi po mnenju Fartekove moral biti odvoz bolj reden, hkrati pa predlaga ve?je in mo?nejše vre?e. Vre?e, ki so trenutno še na zalogi, so resda nekoliko manjše, kot so bile v ?asu testnega obdobja, ko bodo te pošle, pa bodo poskrbeli za razli?ne velikosti vre?, ki jih bodo lahko uporabniki na Mestni blagajni zamenjali, v kolikor bodo potrebovali druga?ne. Glede tritedenskega odvoza ostalih odpadkov, kamor sodijo plenice, bodo zadevo še preu?ili, a bi to pomenilo tudi dodatne stroške in nabavo dodatnega vozila. Za uresni?itev te pobude bo tako potrebna prehodna analiza, ali je to res smotrno in kaj to pomeni za uporabnike.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 7. februarja)

 

Na vrh