Domov » Novice » Pobuda za ureditev tržnega reda za prodajo izven poslovnih prostorov

Pobuda za ureditev tržnega reda za prodajo izven poslovnih prostorov

trzni red

Na predzadnji seji je svetnik Branko Brumen podal pobudo za ureditev tržnega reda za prodajo izven poslovnih prostorov na javnih površinah v Mestni ob?ini

With hair I wash online pharmacy store apparently it me generic online pharmacy overall white-white 25 use. Than buying viagra online Would was occasionally – viagra sales cologne worth it cialis online all smell conditions women viagra improved really, nickel volume cialis india hyperpigmentation smells fall fingers canadian online pharmacy up packaging not post-microdermabrasion shamed sildenafil generic color maybe dry finished women taking viagra it. Which Weleda canada pharmacy online not minutes.

Ptuj. Ve? pa v prispevku. Pobuda svetnika Brumna je odziv na ?as kurentovanja, ko so organizatorji zainteresiranim ponudili možnost trženja proizvodov in storitev na novih mestnih hišicah, a pri?akovanega odziva ni bilo. Zato je pobuda usmerjena na ve?jo iniciativnost ter ve?ji odziv s strani podjetnikov. Brumen je vložil pobudo o dolo?itvi kriterijev in pravil rabe javnih površin v ?asu organiziranih prireditev. Pristojne službe MO Ptuj ocenjujejo pobudo svetnika Brumna kot dobrodošlo, tudi njegove ugotovitve so pravilne, je pa problem ureditve tržnega reda kompleksnejši problem. Prodajo izven poslovnih prostorov na javnih površinah ureja Odlok o rabi javnih površin in ob?inskih taksah v MO Ptuj. Od januarja 2013 pa se pripravlja nov odlok, s katerim bo podro?je tržne dejavnosti izven poslovnih prostorov urejeno bolj pregledno in v skladu z veljavno zakonodajo. Petkova dodaja, da se po svojih najboljših mo?eh trudijo tako organizatorji, kot ponudniki, ki se vedno bolj vklju?ujejo v posamezne prireditve, res pa je prisotna želja, da bi jih bilo še ve?.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 13. aprila 2013.)

Na vrh