Domov » Novice » Pravilnik o razvrščanju zdravil na listo

Pravilnik o razvrščanju zdravil na listo

zdravila1

Skupš?ina Zavoda za zdravstveno zavarovanje je potrdila predlog pravilnika o razvrš?anju zdravil na listo. Slednja uvaja terapevtske skupine zdravil in njihove najvišje priznane vrednosti. Terapevtska skupina zdravil je tista skupina, ki vklju?uje vsa zdravila z enako terapevtsko indikacijo. Namenjena so za zdravljenje iste bolezni, med sabo so si podobna, niso pa medsebojno zamenljiva, saj nimajo enake aktivne u?inkovine. Najprej se bodo postopno uvajale štiri terapevtsko primerljive skupine in sicer za kontracepcijo, zniževanje krvnega tlaka, holesterola in zdravila za zdravljenje želod?nih bolezni. Kot so zapisali na STA, bo po ocenah Lekarniške zbornice Slovenije pravilnik pove?al obseg dela v lekarnah in pri zdravnikih, lekarne pa bi naj imele tudi višje stroške. Tako se bo moral bolnik že pri obisku zdravnika odlo?iti ali bo za posamezno zdravilo dopla?al ali ne, saj farmacevti v lekarnah zdravila znotraj terapevtske skupine ne bodo mogli zamenjati, ?etudi bi bolnik to želel. Težavo bo predstavljalo tudi spremljanje cen zdravil znotraj terapevtskih skupin in prikazovanje potrebnih dopla?il, saj za to še ni uvedenega ustreznega informacijskega sistema.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 13. aprila 2013.)

Na vrh