Posamezni sodni projekti – Petv
Domov » Novice » Posamezni sodni projekti

Posamezni sodni projekti

Sodisce - zaposleni
Okrožno sodiš?e na Ptuju je v letu 2010 pri?elo s postopkom alternativnega reševanja sporov oziroma z mediacijo na pravdnem, nepravdnem, izvršilnem, družinskem in gospodarskem oddelku. V program alternativnega reševanja sporov sta vklju?eni tudi Okrajno sodiš?e na Ptuju in Okrajno sodiš?e v Ormožu. Na vseh treh sodiš?ih se postopki mediacije v zadnjih letih kažejo kot zelo uspešni, hitri in sodna poravnava med strankama ima enako mo? kot pravnomo?na sodba. Na Okrajnem sodiš?u na Ptuju so pripravili v letu 2013 novi projekt Koordinator, ki se nanaša na reševanje starih spisov nepremi?ninske izvršbe. Tudi ta projekt se je v letu 2014 izkazal, kot zelo uspešen. Enaka pa velja tudi za Sodno okrožje Ptuj, ki zajema Okrožno sodiš?e na Ptuju, Okrajno sodiš?e na Ptuju in Okrajno sodiš?e v Ormožu ter pokriva 19 ob?in.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 9. februarja 2015.)

Na vrh