Domov » Novice » Požar v Spuhlji pri Ptuju

Požar v Spuhlji pri Ptuju

 

pozar

Kot osrednja regijska enota gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Ptuj opravljajo zadane naloge širšega družbenega pomena. Rešujejo imetje in življenje ljudi v primeru požarov in drugih nesre? na obmo?ju Mestne ob?ine Ptuj in izven nje. So pooblaš?ena enota za reševanje v prometnih nesre?ah in nesre?ah, kjer so prisotne nevarne snovi. Društvo ima 82 ?lanov, od tega je 59 operativnih gasilcev. Po podatkih Prostovoljnega gasilskega društva Ptuj v tem letu ve?jih požarov ni bilo. So pa posredovali v za?etku oktobra v Spuhlji, kjer so ognjeni zublji zajeli star gospodarski objekt.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 15. oktobra 2013)

 

Na vrh