Domov » Novice » Projekt ločevanja in zbiranja odpadkov!

Projekt ločevanja in zbiranja odpadkov!

Projekt Lo?ujmo odpadke vodi družba Slopak d.o.o., katerega predstavnika sta obiskala Center za ravnanje z odpadki v Gajkah. Projekt sofinancira Evropska unija v okviru finan?nega mehanizma LIFE+ in z njim želijo prispevati k spodbujanju pravilnega lo?evanja odpadkov. Prvih pet ob?anov, ki so obiskali zbirni center Gajke v predvidenem terminu in so prinesli lo?eno zbrane odpadke so bili tudi nagrajeni. V družbi Slopak d.o.o. so v sklopu projekta Lo?ujmo odpadke obiskali 120 zbirnih centrov po vsej državi. S sodelovanjem z raziskovalci, s komunalnimi podjetji, šolami in z razli?nimi institucijami je projekt pomembno prispeval k izpolnjevanju ciljev na podro?ju ravnanja z dolo?enimi vrstami lo?eno zbranih odpadkov.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 4. decembra 2012.)

Na vrh