Projekt zaDravo – Petv
Domov » Novice » Projekt zaDravo

Projekt zaDravo


Projekt zaDravo nadaljuje ter nadgrajuje aktivnosti in dobre prakse že izvedenih projektov s področja naravovarstva iz preteklosti. Vodilni partner projekta je RRA Podravje – Maribor, ki skupaj s projektnimi partnerji, med temi ZRS Bistro Ptuj izvaja projekt z namenom izboljšanja stanja dravskega rečnega in obrečnega ekosistema in dviga kakovosti življenja v Dravskem obrečnem prostoru, tako za ogrožene živalske in rastlinske vrste kot tudi za človeka.

V sklopu projekta je pretekli teden v parku Šturmovci potekala novinarska konferenca partnerjev

Aktivnosti potekajo že leto in pol in so po besedah Borisa Keuca, vodje projekta, zelo zahtevne, saj se pri večini aktivnostih partnerji srečujejo z različnimi interesi deležnikov v prostoru. Projekt, ki je podprt s strani ministrstva za okolje in prostor traja v času od decembra 2019 – marca 2023, vrednost pa znaša 6.221.498,76EUR. Aktivnosti projekta segajo od Maribora do Občine Središče ob Dravi. Da je prav na tem območju reka Drava z obrečnim prostorom prava zakladnica biotske raznovrstnosti in zato eno izmed naravovarstveno najpomembnejših območij v Sloveniji.

Območje reke Drave je del evropskega ekološkega omrežja Natura 2000. Drava in območja ob Dravi imajo različne naravovarstvene statuse kot so npr. varstvena območja Natura 2000, zavarovana območja in naravne vrednote.. Vzpostavljen bo tudi info center na Ptuju, medtem ko za info center v Občini Videm partnerji še čakajo na potrditev spremembe vloge na Ministrstvu za okolje in prostor, ki so podlaga za izvedbo aktivnosti.

Lokacija ukrepa – košnja slabo vzdrževanih in zaraščenih travnikov, ki ga izvaja ZRS Bistra Ptuj, se nahaja na območju Krajinskega parka Šturmovec. Celotno območje sicer obsega 215 ha in je življenjski prostor številnih rastlinskih in živalskih vrst, od katerih so mnoge na rdečem seznamu redkih in ogroženih vrst. V osnovi gre za naravovarstveni projekt varovanja virov za prihodnje rodove.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 29. septembra 2021.)

Na vrh