Domov » Novice » Splošno » Razvoj podeželja v Mestni občini Ptuj

Razvoj podeželja v Mestni občini Ptuj

Lokalna akcijska skupina Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah je od leta 2008 izvedla 31 projektov, nekaj od teh tudi v Mestni ob?ini Ptuj. Zbrali smo informacije o njihovem delu.

Lokalna akcijska skupina ali krajše LAS deluje na obmo?ju devetih ob?in Spodnjega Podravja in Slovenskih goric. Projekti, ki jih izvaja so urejanje lokalnih središ?, ribnikov, ponatisi monografij, kolesarske poti in drugi. Z njimi želijo prostoru dati nove vrednosti in ga obogatiti.

Objavljeno v oddaji Ptujska kronika dne 1. oktober 2011.

Na vrh