Domov » Novice » Rekonstrukcija ceste med Apačami in Lovrencem na Dravskem polju

Rekonstrukcija ceste med Apačami in Lovrencem na Dravskem polju

V ob?ini Kidri?evo se bodo lotili rekonstrukcije ceste med Apa?ami in Lovrencem na Dravskem polju. Na 800 metrov dolgem odseku bodo razširili voziš?e, uredili pešpot in odvodnjavanje. Obnovili bodo cesto od križiš?a glavne ceste Lovrenc-Ptujska gora v smeri Apa?. Na nekaj manj kot kilometer dolgem delu je, tudi zaradi izgradnje kanalizacije, veliko udarnih jam, mrežastih razpok, uni?enih robov voziš?a in neravnih. Potreben denar za rekonstrukcijo tega odseka bodo zagotovili iz lastnih ob?inskih sredstev. Izvajalec pa mora dela kon?ati do konca maja 2013. V ob?ini Kidri?evo v prihodnjem letu na?rtujejo investicije v višini 6 milijonov evrov.

Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 10. november 2012

Na vrh