Domov » Novice » Splošno » S seje Mestnega sveta MO Ptuj

S seje Mestnega sveta MO Ptuj

Svetnice in svetniki Mestne ob?ine Ptuj so se v ponedeljek sestali na 16. redni seji Mestnega sveta. Obravnavali so 12 to?k, najve? razprave pa so namenili sprejemanju Investicijskega programa za izgradnjo Ve?namenskega športnega centra Ptuj. Svetnice in svetniki so investicijski program za izgradnjo Ve?namenskega športnega centra Ptuj sprejeli z 19 glasovi za, 3 proti, 4 pa niso glasovali. Tako je tudi tokratna seja pokazala, da so stališ?a takšna in druga?na. Kar nekaj se jih je strinjalo, da je sicer vprašanj še vedno ogromno, a da nekaj, kar so za?eli morajo vendarle dokon?ati. ?e bodo uspeli pridobiti vse potrebno, je to lahko pomembna investicija za Ptuj. A je do konca tega projekta še veliko ?e-jev, ob katerih župan dodaja, da bodo svetnice in svetniki tisti, ki bodo rekli zadnjo besedo. Ali bodo projekt zavrnili ali pa ga potrdili.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 29. marca 2012)

Na vrh