Domov » Novice » Sanacija v gozdovih po februarskem žledu

Sanacija v gozdovih po februarskem žledu

Sanacija v gozdovih
V gozdovih po Sloveniji je žled, ledeni dež in sneg v za?etku februarja povzro?il ogromno gospodarske škode, ki znaša kar 194 milijonov evrov. Posekati bo potrebno sedem milijonov kubi?nih metrov lesne mase. Na podro?ju Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj ledena ujma ni bila tako huda, kot v drugih delih Slovenije. Sanacija gozdov po žledolomu bo dolgotrajen proces, katerega trajanje je odvisno od števila polomljenih in poškodovanih dreves.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 4. marca 2014.)

Na vrh