Domov » Novice » Slabši poletni turistični obisk Ptuja

Slabši poletni turistični obisk Ptuja

Turisticni poletni utrip
Ptuj je mesto, ki s svojo bogato kulturno-zgodovinsko dediš?ino, izro?ilom prednikov, termami, vinom, kulinariko, ?udovito okolico ter nenehnim razvojem turisti?ne in druge ponudbe predstavlja edinstven prostor, ki ga obiš?ejo skozi leto številni slovenski in tuji turisti. Statisti?ni podatki kažejo, da je bil turisti?ni obisk Ptuja v juliju in avgustu za nekaj odstotkov slabši, kot v preteklem letu. Je pa bila struktura turistov letos nekoliko druga?na, saj so prevladovali doma?i turisti, ki so Ptuj v glavnem obiskali le za en dan. Z obiskom muzejskih zbirk v poletju in tudi v celotne letošnjem letu so zadovoljni v Pokrajinskem muzeju Ptuj-Ormož. ?e so v muzeju zadovoljni z obiskom, pa to nikakor ne moremo re?i za najve?jega ptujskega turisti?nega ponudnika Terme Ptuj. Obiskovalcev oziroma turistov je bilo v Termalnem parku Term Ptuj v mesecu juliju in avgustu manj kot v preteklih letih in glavni razlog za to je bilo slabše poletno vreme.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 13. septembra 2014.)

Na vrh