Domov » Novice » Socialne posledice gospodarske krize se poglabljajo

Socialne posledice gospodarske krize se poglabljajo

CSD

Socialne posledice gospodarske krize se poglabljajo. Na ptujskem Centru za socialno delo smo preverjali, koliko posameznikov prejema transferje v obliki denarne socialne pomo?i. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki je pri?el veljati lanskega januarja, je prinesel bistvene razlike, ki jih centri za socialno delo pri svojem vsakodnevnem delu opažajo. Napetost med ljudmi se je precej pove?ala, saj namre? nimajo sredstev, s katerimi bi pla?ali položnice. In takih, ki se obra?ajo na CSD je vse ve?, vse ve? pa je tudi dela. Število izdanih odlo?b je v primerjavi z letom 2011 poraslo za ve? kot 100%, pri ?emer je število denarnih socialnih pomo?i naraslo za nekje 5%, se pa je za okrog 50% pove?alo število izrednih denarnih socialnih pomo?i. S tako situacijo se na centrih soo?ajo prav zaradi stiske ljudi, ki jo je spremenjena zakonodaja s posameznimi nelogi?nimi ukrepi in birokracijo ponekod še pove?ala. Po besedah Kerina ministrstvo obljublja spremembe, kar pa glede na situacijo na terenu, vsaj na ptujskem centru pozdravljajo.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 12. januarja 2013.)

 

Na vrh