Domov » Novice » Sprejet rebalans proračuna za leto 2014

Sprejet rebalans proračuna za leto 2014

41 seja MO Ptuj
Na 41. seji Mestnega sveta Mestne ob?ine Ptuj je bilo na dnevnem redu dvanajst to?k in najpomembnejša to?ka je bila Predlog Odloka o spremembah Odloka o prora?unu Mestne ob?ine Ptuj za leto 2014. Prora?un Mestne ob?ine Ptuj za leto 2014 je bil sprejet v mesecu decembru preteklega leta v višini približno 32.5 milijona evrov. Tekom leta so nastale spremembe na prihodkovni in odhodkovni strani prora?una, ki jih je bilo potrebno z rebalansom ponovno uravnovesiti. Predlog rebalansa prora?una je znašal dobrih 34.4 milijona evrov in je višji od plana za 5,7 % oziroma za približno 1.8 milijona evrov. Svetniki in svetnice so rebalans potrdili, saj je bil izid glasovanja dvaindvajset glasov za in en proti. Ob glavni to?ki so med pomembnejšimi to?kami bile Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja zemljiš? za gradnjo na obmo?ju Mestne ob?ine Ptuj, Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku Mestne ob?ine Ptuj in Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o dodatnem pove?anju števila delnic Mestne ob?ine Ptuj v družbi Komunalno podjetje Ptuj d.d..

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 19. junija 2014.)

Na vrh