Domov » Novice » Subvencionirano letovanje otrok v letu 2021

Subvencionirano letovanje otrok v letu 2021


V času poletnih počitnic Zveza prijateljev mladine Maribor pripravlja letovanje otrok v Domu Miloša Zidanška na Pohorju v dveh izmenah in Vzgojno izobraževalne in rekreacijskem centru Poreč v šestih izmenah. Slednje morske počitnice bodo izveden po deset dni od 25. junija do 24. avgusta. Mestna občina Ptuj bo upravičenost in višino subvencioniranega počitniškega letovanja otrok v letu 2021 ugotavljala na podlagi dohodkov družine v letu 2020, oziroma na osnovi veljavne odločbe o upravičenosti do otroškega dodatka. Družina se na podlagi dohodka uvrsti v razred. Otroci s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj, ki so vključeni v rejniško družino ali oskrbo v mladinskem domu, bodo plačila prispevkov staršev oproščeni, stroške letovanja bo poravnala Mestna občina Ptuj. Vlogi mora biti priloženo mnenje Centra za socialno delo Spodnje Podravje, ki dokazuje status otroka. Starši ali skrbniki s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Ptuj lahko zaprosijo za subvencionirano letovanje otrok in le te prijavijo po elektronski pošti na naslov cid@cid.si ali v izvirniku po pošti na naslov CID Ptuj, Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj. Prijave zbirajo do zapolnitve prostih mest v posamezni izmeni. Subvencioniranje je možno do porabe namenskih sredstev in do porabe odobrenih zdravstvenih predlogov.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 12. maja 2021.)

Na vrh