Domov » Novice » Splošno » Tudi februarska seja v znamenju košarke

Tudi februarska seja v znamenju košarke

V ponedeljek so se svetnice in svetniki Mestne ob?ine Ptuj sestali na 15. redni seji, na kateri so najve? ?asa znova namenili Evropskemu prvenstvu v košarki leta 2013. 31. maj je tisti zadnji datum, do katerega mora MO Ptuj pridobiti gradbeno dovoljenje za gradnjo Ve?namenskega športnega centra Ptuj. A je za to potrebno podpisati pogodbo z državo za že dogovorjena evropska sredstva. Predlog odloka o izbiri koncesionarja je bil z 21 glasovi za sprejet. Najugodnejša ponudba na nedavnem razpisu je bila ocenjena na 9,1 MIO evrov. Ker bo to v naslednjih dvajsetih letih za ob?ino pomenilo veliko breme, se svetniki zavedajo svoje odgovorne naloge pri odlo?anju. Odkrito proti v obeh to?kah dnevnega reda, ki sta se dotikali EPK 2013, je bil svetnik Stanislav Brodnjak, ki je dejal, da Ptuj ne izpolnjuje niti enega pogoja, da bi to dvorano resni?no potreboval. Ostali svetniki so z ve?ino glasov potrdili tako odlok, na podlagi katerega bo izbran koncesionar, kot tudi investicijski na?rt.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 1. marca 2012)

Na vrh