Domov » Novice » Izobraževanje » Prvo predavanje Humanistične ofenzive

Prvo predavanje Humanistične ofenzive

Klub ptujkih študentov je v Grand hotelu Ptimus pripravil prvo predavanje v sklopu Humanisti?ne ofenzive. Na njem je gostoval redni profesor na Univerzi v Gradcu doktor Johann Gotschl. Ta je izbral temo The Human Being In A Time Of Dramatic Transformation Of Society. Profesor je na zanimiv in prepro?ljiv na?in spregovoril o ?loveškem bitju, razpetim med principi etike in tehnološkim napredkom. Poglavitni cilj projekta Humanisti?na ofenziva je spodbujanje kriti?nosti med ptujsko mladino. Opažena je namre? vse ve?ja apati?nost in nezanimanje za dogajanje v okolici. Prav tako pa je cilj študentom ponuditi možnost pridobitve znanj, ki jih morda na svoji študijski smeri sicer ne bi pridobili in jim jih je tokrat na sprošneme predavanju podal doktor Johann Gotschl.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 3. marca 2012.)

Na vrh